سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قاصدک

اگر بندگان گناهکار من می دانستند که من چه اندازه مشتاق آنها هستم هر آینه از شوق جان می سپردند.


نوشته شده در یکشنبه 90/2/25ساعت 12:25 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

" بگو اگر دعای شما نبود پروردگار من به شما توجهی نداشت"

سوره فرقان آیه 77 

 

 

تمنا

دعا


نوشته شده در یکشنبه 90/2/18ساعت 12:22 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

ا-شیطان

2-عدم شناخت ایشان؛

راه شناخت: دعا و طبل مغفرت و رجوع به روایات و اهل بیت

3-به امام محبت شایسته نداریم؛

راه کسب محبت؛ ایشان را با قلب و زبان یاد کنیم، در فراغشان و بر غصه هایشان اشک بریزیم، جامعه کبیره و زیارت آل یاسین بخوانیم و به ایشان استغاثه کنیم و برای سلامتی و ظهور ایشان صدقه بدهیم و قرآن تلاوت کنیم.

4-احساس اظطرار نمی کنیم.

5-از برکات ظهور بی خبریم.

6-عدم اطلاع از نقش ما در طول کشیدن زمان غیبت.

7-از اندوه امام در زمان غیبت بیخبریم.


نوشته شده در یکشنبه 90/2/18ساعت 12:3 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

گفتم که خدا مرا مرادی بفرست

طوفان زده ام راه نجاتی بفرست

فرمود که با زمزمه یا مهدی

نذر گل نرگس صلواتی بفرست

آرامش

آبادی میکده ز ویرانی ماست

جمعیت کفر از پریشانی ماست

اسلام به ذات خود ندارد عیبی

هر عیب که هست از مسلمانی ماست


نوشته شده در پنج شنبه 90/2/15ساعت 3:10 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |


مـشکل بیکارى از بلاهاى اجتماعى است و بطور آشکار و تاءسف بارى در سراسر جهان بصورت گوناگونى گسترش ‍ یافته است و از مشکلات پیچیده است که بسیارى از مردم از رنـج مـى بـرنـد و آمـار آن بـصـورت دهـشـتـبـارى در حال افزایش است .

ایـن مـشـکـل اجـتـماعى آثار و ره آورد وخامت بارى در جامعه بر جاى مى گذرد و در دامان خود هـزاران ضـد ارزش و رذایـت اخـلاقـى و انـحـراف عـقـیـدتـى و عقده هاى روانى مى پرورد و جنایاتى چون سرقت ، غارت و تجاوز را به ارمغان مى آورد.

بـیـکـارى باعث مى شود که بسیارى براى وقت گذرانى به کوچه و بازار و رستورانها روى آورنـد بـه ناموس مردم نگاه کنند و به یاوه گویى و متلک پرانى و... به دختران و زنـان بـپـردازنـد و عـمـر خـویـش را در کـارهـاى بـى ثمره و زیانبار همچون : غیبت ، تهمت تراشى ، پرده درى و... تلف نمایند.

با اینکه اسلام ، سستى و تن پرورى و بیکارگى را سخت نکوهیده مى داند و همگان را به کار و تلاش و نشاط و تحرک فرا مى خواند، بدبختانه این آفت در کشورهاى اسلامى نیز آشـکـار اسـت . و عـامـل آن نـیـز چـیـزى جز مقررات ضد اسلامى حاکم بر این کشورها نیست . مـقـرراتـى کـه آزادى مـردم را در جـلوه هـا و ابـعـاد گـونـاگـون سرکوب مى کند و جز با شرایط سخت و مالیاتهاى سنگین و قید و بندهاى اسارتبار، اجازه کار و تجارت و... به مردم نمى دهد.

در بـرخـى از کـشـورهـا و در قلمرو برخى دولتها به فرد تنها هنگامى اجازه کار داده مى شود که از نظر نژاد و ملیت با آنان هماهنگ باشد چنانکه گویى فردى که از نظر نژاد و ملیت از آنان نیست ، نه انسان است و نه از حق حیات و کار و معیشت برخوردار است .

در برخى کشورها، به فرد، تنها پس از پایان خدمت نظام و یا رسیدن به مرحله خاصى از عمر، اجازه کار مى دهند... به هر حال عوامل بیکارى و اسباب آن بسیار است و ما در اینجا نمى خواهیم این بحث را بصورت گسترده بیاوریم .

...امـا در عـصـر حـاکـمـیـت امـام مـهـدى عـلیه السلام بحران بیکارى در همه چهره ها و میدانها حـل مـى گـردد. و ایـن آفـت ویـرانـگـر، بـراى هـمیشه از جامعه رخت برمى بندد، چرا که آن اصـلاحـگـر بـزرگ و بـا کـفـایـت ، ایـن آفت اجتماعى را از بیخ و بن ریشه کن مى سازد و اسباب و عوامل آن را نابود مى کند.

از ایـن رو در عـصر ظهور، آزادى در کار، مسافرت ، تجارت ، نوآورى ، ابداع و امکانات ، بـه هـمه مردم ارزانى مى گردد. و میدان کار و تلاش و ابتکار براى همه استعدادها فراهم مـى شـود، مـالیـاتـهـا الغـاء مـى گـردد و مـلاکـهـا، مـعیارها و مقررات تبعیض نژادى بکلى بـاطل اعلان مى شود، چرا که اسلام ، گرایشهاى نژادى و طبقاتى را به شدت همانگونه کـه امـیـرمـؤ مـنـان عـلیـه السـلام در حـکـومـت عـادلانـه خـویـش در دستورالعمل جاودانه اى به مالک اشتر مرقوم داشت که :

((الناس صنفان : اما اءخ لک فى الدین او نظیر لک فى الخلق .))

یـعنى : هان اى مالک ! مردم دو گروهند: یا در دین با تو برادرند و یا در آفرینش با تو برابر.

و بـر این اساس است که تمامى طبقات مردم در عصر ظهور در اوج نشاط و تلاش و رفاه و غنا زندگى مى کنند. و به برکت حکومت امام مهدى علیه السلام بحران بیکارى و فقر محو مى گردد و ره آورد شوم و ویرانگر آن نیز از جامعه زدوده مى شود.


نوشته شده در یکشنبه 90/2/11ساعت 12:15 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

هیچ چیز مثل نماز،بینی شیطان را به خاک نمالیده است.

برای تعجیل در فرج دعا کنید.

 مسلمان همیشه ستم دیده را یاری می کند.

مسلمان جز به راست سخن نمی گوید.

مومن کسی است که  در نبودن اشخاص، حقوق آنها را  رعایت

می کند


نوشته شده در یکشنبه 90/2/11ساعت 12:13 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

 

همراه

 

 


نوشته شده در دوشنبه 90/2/5ساعت 8:56 صبح توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

 

ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم


نوشته شده در یکشنبه 90/2/4ساعت 12:40 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |

عشق


نوشته شده در یکشنبه 90/2/4ساعت 10:33 صبح توسط خاله سارا نظرات ( ) | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ