سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قاصدک

حواست باشد دوست من... در روزگاری زندگی  "زنـدگـــی" میکنیم کـه: هَرزگی "مـُـــــد" اســت! بی آبرویــی "کلاس" اســـت! مَســـــتی و دود "تَفـــریــح" اســـت! رابطه با نامحرم "روشــن فکــری" اســت! گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیت" اســـت! بی فرهنگی "فرهنگ" است! پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه "رشد ونبوغ" است! و... خدایا ممنون که نه باکلاسم نه روشنفکر و نه... فقط تو را میخواهم وبس...


نوشته شده در سه شنبه 92/4/11ساعت 12:11 عصر توسط خاله سارا نظرات ( ) | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ